IMG_2429.jpg

Cjenik

 usluga

Ear-nose-throat-illustration.png

ORL

14-512_edited_edited_edited_edited.png

ESTETSKA MEDICINA

99473aa6a51a737baaea9b5ba568e497_edited.

PLASTIČNA KIRURGIJA

atlas-scalpel-icons-500x500px.png

KIRURGIJA

Urology-512.png

UROLOGIJA

health-care-internal-medicine-healthcare

INTERNA MEDICINA

laser-icon-10.png

LASERSKE

OPERACIJE

U nastavku možete vidjeti cjenike naših usluga. Za detaljnije informacije molimo da nam se obratite. Naše stručno osoblje rado će Vam pomoći da dođete do svih podataka koji su vam potrebni vezano uz plaćanje i/ili raspoloživost termina te Vas po potrebi savjetovati kako doći do za Vas prikladne medicinske pomoći. 

 

Specijalistički pregled                                                                                                                           400,00 kn

Specijalistički pregled + panendoskopija                                                                                        650,00 kn

Specijalistički pregled + parcijalna endoskopija                                                                            620,00 kn

Audiometrija                                                                                                                                            300,00 kn

Specijalistički pregled + audiometrija                                                                                               650,00 kn

Specijalistički pregled + audiometrija + timpanometrija                                                             800,00kn

Timpanometrija                                                                                                                                      200,00,kn

Testovi ravnoteže                                                                                                                                     130,00 kn

Panendoskopija                                                                                                                                      400,00 kn

Parcijalna endoskopija                                                                                                                          220,00 kn

Ispiranje i aspiracijska  toaleta ušiju                                                                                                  200,00 kn

Kateterizacija- propuhivanje tuba                                                                                                      150,00 kn

Odstranjivanje stranog tijela iz uha ili nosa                                                                                    200,00 kn

Inhalacije                                                                                                                                                     80,00 kn

Zaustavljanje krvarenja iz nosa prednjom tamponadom                                                           250,00 kn

Elektrokoagulacija krvne žile u nosu ( Lokal. Anest)                                                                    800,00 kn

Koagulacija krvne žile u nosu  laserom                                                                                          1500,00 kn

Lokalna aplikacija lijeka ( bez cijene lijeka)                                                                                       50,00 kn

Lokalna spray anestezija                                                                                                                        60,00 kn

Lokalna anestezija                                                                                                                                 200,00 kn

Repozicija nosa ( manualno)                                                                                                            2000,00 kn

Odstranjivanje radiofrekventnom terapijom ( madeži , fibromi) 1                                           600,00 kn

Odstranjivanje radiofrekventnom terapijom ( madeži , fibromi) 2                                          800,00 kn

Odstranjivanje radiofrekventnom terapijom ( madeži , fibromi) 3                                         1000,00 kn

Odstranjivanje radiofrekventnom terapijom ( madeži , fibromi) 4                                         1200,00 kn

Operacija rinofime ( lokalna anestezija)                                                                                        6000,00 kn

Biopsija                                                                                                                                                      600,00 kn

Incizija kanala slinovnice s ekstirpacijom kalkulusa                                                                    1500,00 kn

Ekstirpacija benignog tumora žlijezde slinovnice                                                                      9500,00 kn

Biopsija limfnog čvora – lokalna anestezija                                                                                  3000,00 kn

Rekonstrukcija sluznice usne šupljine (slobodni kožni transplantat)                                   5000,00 kn

Ekscizija – glava i vrat                                                                                                                           1200,00 kn

Ekscizija 2 – glava i vrat                                                                                                                        1600,00 kn

Ekscizija 3– glava i vrat                                                                                                                        2200,00 kn

Ekscizija 4-6 – glava i vrat                                                                                                                   3200,00 kn

Ekscizija 7+  – glava i vrat                                                                                                                   4000,00 kn

Klinasta ekscizija usne zbog tumora                                                                                              2000,00 kn

Parcijalna resekcija usne zbog tumora ( do 1/2) s rekonstrukcijom                                       5000,00 kn

Ekscizija tumora medijalnog očnog kuta s rekonstrukcijom                                                  2500,00 kn

Ekscizija tumora kože  nosa– lokalni režanj                                                                                  2500,00 kn

Ekscizija tumora nosa s rekonstrukcijom nosnog krila                                                             3500,00 kn

Parcijalna resekcija uške zbog tumora s rekonstrukcijom                                                       2500,00 kn

Subtotalna resekcija uške zbog tumora s rekonstrukcijom                                                    5000,00 kn

Uvulectomia                                                                                                                                          3000,00 kn

Previjanje rane                                                                                                                                          120,00 kn

Vađenje šavi                                                                                                                                              120,00 kn

Analiza aspirata sinusa na bakterije                                                                                                   170,00 kn

Antibiogram                                                                                                                                             100,00 kn

Injekcija “Kenalog”                                                                                                                                 200,00 kn

Injekcija Na-hijaluronidata u TM zglob pod kontrolom UZV                                                    1500,00 kn

Paket od 3 tretmana  u TM zglob  pod kontrolom UZV                                                            3800,00 kn

Ear-nose-throat-illustration.png

OTORINOLARINGOLOGIJA

14-512_edited_edited_edited_edited.png

ESTETSKA MEDICINA

DERMALNI FILERI

Dermalni fileri JUVEDERM VOLITE/VOLBELA/VOLUMA/VOLIFT 1 ml.                                  3000,00kn

Dermalni fileri RESTYLAN LIDO/LIPS/VOLYME/REFYNE 1 ml.                                                  3000,00kn

PRGF anti-aging terapija                                                                                                                    2000,00kn

Dermalni fileri -  e.p.t.q.  S 100, S 300, S 500   1ml                                                                         2000,00kn

Mezoterapija Profound (LOVE CosMedical)  3ml   -1 ampula                                                     1000,00kn

Mezoterapija  Profound (LOVE CosMedical)  PAKET 3 Terapije                                                2500,00kn

Mezoterapija K-Surgery

K BIO Hialuronic 2         1 ampula 2 ml                                                                                               750,00 kn

K BIO IDEANOL LIFT      1 ampula 2 ml                                                                                              750,00 kn

BTX TECH  Mezobotox  1 ampula 2 ml                                                                                               750,00 kn

MULTIVITAMIN BCAE    1 ampula 2 ml                                                                                              750,00 kn

PRP terapija matičnim stanicama 4ml - pojedinačni tretman                                              3.000,00 kn

PRP terapija matičnim stanicama 4ml - paket od 3 tretmana                                               7.650,00 kn

OSTALE INJEKCIJSKE TERAPIJE

BOTOX  Vistabel   50 jedinica                                                                                                            2000,00 kn

BOTOX Vistabel  100 jedinica                                                                                                            3800,00 kn

Botox  Vistabel/ terapija protiv znojenja - 2 x 50 jedinica                                                        4.000,00 kn

MEZONITI (PDO NITI) – NEKIRURŠKI LIFTING

Premium Bliss mezoniti MONO – jedna regija                                                 1000,00 kn

Premium Bliss mezoniti SCREW-  jedna regija                                                1500,00 kn

Premium Bliss mezoniti COG    -jedna nit                                                          750,00 kn

Premium Bliss mezoniti COG Mold  Canulla   -jedna nit                               1000,00 kn

 
99473aa6a51a737baaea9b5ba568e497_edited.

PLASTIČNA KIRURGIJA – GLAVA I VRAT

LIFTINZI

Minilifting                                                                                                                             9600,00-12000,00 kn

Sljepoočni lifting                                                                                                                  3700,00-5000,00 kn

Lifting obrve                                                                                                                         3700,00-5000,00 kn

Lip lifting                                                                                                                                                5000,00 kn

LIPOTRANsFERI

Miniliposukcije lica po regijama                                                                                    2000,00-4000,00 kn 

Lipotransferi lica po regijama                                                                                           2100,00-5000,00 kn

VJEĐE

Blefaroplastika (operacija gornjih vjeđa)                                                                       5300,00-7500,00 kn

Blefaroplastika (operacija donjih vjeđa)                                                                        6000,00-7500,00 kn

Blefaroplastika (operacija gornjih i donjih vjeđa)                                                     11000,00-13000,00 kn

uške

Kirurška korekcija iskrivljene uške jednostrana-lokalna anestezija           3500,00 kn

Kirurška korekcija iskrivljene uške obostrana-lokalna anestezija              5000,00 kn

 
atlas-scalpel-icons-500x500px.png

KIRURGIJA

Šivanje rane (do 4 šava ili 4-5 cm) samo koža -                                                                              800,00 kn

Šivanje rane (više od 4 šava ili 5 cm) i potkožja resorptivnim koncem                                     950,00kn

Šivanje rane lica i glave                                                                                                                         950,00 kn

Obrada male opekline -                                                                                                                        800,00 kn Obrada veće opekline -                                                                                                                      1.200,00 kn

Incizija manjeg apcesa s pregledom -                                                                                             800,00 kn

Incizija perianalnog apcesa ili većeg ateroma s pregledom -                                                 1.000,00 kn

Kirurška ekscizija (1) -                                                                                                                           1000,00 kn

Kirurška ekscizija (2) -                                                                                                                          1.500,00 kn

Kirurška ekscizija (3) -                                                                                                                         2.000,00 kn

Kirurška ekscizija (4-6) -                                                                                                                      2800,00 kn

Kirurška ekscizija (7+) -                                                                                                                       4.500,00 kn

Aterom -                                                                                                                                                    800,00 kn

Aterom veći (šivanje potkožja) -                                                                                                       1.500,00 kn

Aterom (lice) -                                                                                                                                        1.200,00 kn

Lipom (manji) -                                                                                                                                       800,00 kn

Lipom (veći) -                                                                                                                                         1.500,00 kn

Basaliom -                                                                                                                                              1.200,00 kn

Biopsija mišića -                                                                                                                                   1.000,00 kn

Biopsija limfnog čvora -                                                                                                                     1.500,00 kn

Ekscizija površnog fibroadenoma dojke -                                                                                     1.600,00 kn

Korekcija malog ožiljka -                                                                                                                    1.500,00 kn

Korekcija srednjeg ožiljka -                                                                                                               2.500,00 kn

Korekcija velikog ožiljka -                                                                                                                  4.500,00 kn

Radikalna ekscizija kožne lezije -                                                                                                    3.000,00 kn

Tumori kože s rekonstrukcijom - manji -                                                                                      2.000,00 kn

Tumori kože s rekonstrukcijom - srednji -                                                                                    3.000,00 kn

Tumori kože s rekonstrukcijom - veliki -                                                                                       4.000,00 kn

Ekscizija tumora kože i slobodan kožni transplantat -                                                             5.000,00 kn

Operacija - hygrom, gangliom, osteom (mali)                                                                             1.500,00 kn

Operacija - hygrom, gangliom, osteom (veliki)                                                                           2.500,00 kn

Klinasta resekcija ili drugi kirurški postupak uraslog nokta                                                     1.200,00 kn

Mali lokalni režnjevi - trup veći od 10 cm                                                                                      7.000,00 kn

Parcijalna ili kompletna ablacija nokta                                                                                            800,00 kn

 
Urology-512.png

UROLOGIJA

Specijalistički pregled+UZV urotrakta                                                                                              540,00 kn

Specijalistički pregled+UZV testis                                                                                                      540,00 kn

Specijalistički pregled+UZV abdomena                                                                                           560,00 kn

Specijalistički pregled + UZV urotrakta + UZV testisa ili UZV abdomena                               650,00 kn

Injekcija Verapamil/Solu Medrol                                                                                                         200,00 kn

Aplikacija I.V. lijeka Levofloxacin 500 mg                                                                                         220,00 kn

Intravezikalna instalacija lijeka                                                                                                            350,00 kn

Intravezikalna terapija (Immuncyst)                                                                                                 950,00 kn

Intravezikalna terapija (Doxorubicin)                                                                                                600,00 kn

Intravezikalna terapija (OncoTice)                                                                                                   1.050,00 kn

Postavljanje jednokratnog katetera                                                                                                  230,00 kn

Postavljanje trajnog katetera                                                                                                              330,00 kn

Elektrokoagulacija                                                                                                                                 400,00 kn

Uretrocistoskopija                                                                                                                                  700,00 kn

Uroflow                                                                                                                                                      250,00 kn

Kalibraža ureter                                                                                                                                       200,00 kn

Dilatacija uretre (bužiranje)                                                                                                                 500,00 kn

Vađenje endoproteze                                                                                                                            500,00 kn

Postavljanje endoproteze                                                                                                                  1.400,00 kn

Punkcija hydrocele                                                                                                                                500,00 kn

Punkcija ciste bubrega                                                                                                                         700,00 kn

Punkcija ciste bubrega s drenažom/nefrostoma                                                                         1500,00 kn

Sinehioliza prepucija                                                                                                                             800,00 kn

Meatotomija                                                                                                                                           1500,00 kn

Transrektalna UZV vođena biopsija prostate                                                                               2200,00 kn

Cirkumcizija                                                                                                                                           3000,00 kn

Operacija plastika frenuluma                                                                                                            1500,00 kn

 
health-care-internal-medicine-healthcare

INTERNA MEDICINA

PULMOLOGIJA:

Specijalistički pregled interniste i subspecijaliste interne medicine                                      450,00  kn

Specijalistički pregled + spirometrija                                                                                                600,00 kn

Specijalistički pregled +bronhodilatatorni ( Ventolinski ) test                                                    750,00 kn

Spirometrija                                                                                                                                              150,00 kn

Spirometrija s farmakodinamskim testom                                                                                     200,00 kn

Inhalacije                                                                                                                                                     80,00 kn

KARDIOLOGIJA:

Specijalistički pregled+EKG                                                                                                                 600,00 kn

Specijalistički pregled+UTZ srca                                                                                                         850,00 kn

Specijalistički pregled+EKG+UTZ srca                                                                                              950,00 kn

Specijalistički pregled+EKG+ergometrija                                                                                        950,00 kn

Specijalistički pregled+EKG+EKG holter                                                                                          950,00 kn

Specijalistički pregled+EKG+UTZ srca+EKG holter                                                                      1.330,00 kn

Specijalistički pregled+EKG+UTZ srca+ergometrija                                                                   1.400,00 kn

Specijalistički pregled+EKG+UTZ srca+ergometrija+EKG holter                                             1.750,00 kn

Kontrolni pregled kardiologa + EKG                                                                                                  320,00 kn

 EKG                                                                                                                                                            100,00 kn

  CD-UTZ srca                                                                                                                                           520,00 kn

 Kontrolni CD-UTZ srca                                                                                                                          330,00 kn

 Ergometrija                                                                                                                                             480,00 kn

 Kontrolna ergometrija                                                                                                                          330,00 kn

  Ergometrija+UTZ srca                                                                                                                         900,00 kn

 Holter EKG (analiza bez liječničkog mišljenja i preporuke)                                                        320,00 kn

 Holter EKG                                                                                                                                               420,00 kn

 48 h EKG holter                                                                                                                                      550,00 kn

 Holter RR                                                                                                                                                  350,00 kn

 Holter RR (analiza bez liječničkog mišljenja i preporuke)                                                          250,00 kn

GASTROENTEROLOGIJA:

Specijalistički pregled interniste i subspecijaliste interne medicine                                      450,00  kn

Specijalistički pregled + UZV abdomena                                                                                        650,00  kn

Abdominalna punkcija s evakuacijom ascitesa                                                                             400,00 kn

 
laser-icon-10.png

LASER OPERACIJE U ORL – (Lokalna anestezija)

Endoskopska turbinoplastika laserom                                                                                          5000,00 kn

Endoskopska redukcija hipertrofične sluznice  nosnih školjki laserom                               3500,00 kn

Endoskopska operacija devijacije  septuma nosa laserom                                                      7500,00 kn

Endoskopska operacija kriste septuma nosa laserom                                                              7500,00 kn

Endoskopsko uklanjanje polipa nosa i sinusa laserom (FELSS)                                             8000,00 kn

Endoskopsko  zaustavljanje krvarenja iz nosa ( epistakse) laserom                                      2500,00 kn

Plastika uvule i mekog nepca  laserom  zbog hrkanja                                                              8000,00 kn

Tonzilotomija laserom  ( jedna strana)                                                                                           5000,00 kn

Tonzilotomija laserom  ( obostrano)                                                                                               8500,00 kn

Kriptotomija tonzile laserom                                                                                                            2500,00 kn

Redukcija i plastika tubarne tonzile laserom                                                                             10000,00 kn

Endoskopska adenoidotomija laserom   (obostrano)                                                                8500,00 kn

Koagulacija krvne žile u nosu  laserom                                                                                           1500,00 kn

Laserska ekscizija dobroćudne promjene u ustima i ždrijelu                                                  1800,00 kn

Endoskopska kirurgija obje srednje nosne školjke laserom                                                    7500,00 kn

 Endoskopska kirurgija jedne srednje nosne školjke   laserom                                               4750,00 kn

Adhesioliza mekotkivnih priraslica u jednom nosnom kavumu  laserom                          4000,00 kn

Adhesioliza mekotkivnih priraslica u oba nosna kavuma   laserom                                      5500,00 kn